Powrót do serwisu MOSiR:
MOSiR

Siatkówka - Sezon 2018/19Regulamin

Regulamin Amatorskiej Ligi Siatkówki Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji

w Rudzie Śląskiej

sezon 2018/19

Cel i zadania:

- popularyzacja piłki siatkowej wśród mieszkańców województwa śląskiego,

- upowszechnienie aktywnych form wypoczynku,

- podnoszenie sprawności fizycznej.


Miejsce i termin:

- wszystkie mecze rozgrywane będą w hali sportowej MOSiR w Rudzie Śląskiej, ul. Hallera 14a, zgodnie z terminarzem rozgrywek,
- wszystkie mecze rozgrywane są w czwartki, od godziny 19,

- terminarz zostanie podany do informacji, po zakończeniu zgłoszeń oraz ustaleniu systemu rozgrywek.


Organizator:

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji w Rudzie Śląskiej,

ul. Hallera 14a, Ruda Śląska 41-709

tel. 342-33-50, fax. 248-66-54.

Zgłoszenie do rozgrywek:

Drużyna zgłaszająca się do rozgrywek jest zobowiązana do wypełnienia “Karty zgłoszeniowej” oraz zapłaty “Wpisowego”, o którym mowa w kolejnym punkcie. Karta zgłoszeniowa dostępna jest na stronie internetowej: http://siatkowka.mosir.xip.pl/. Pełna karta zgłoszeniowa powinna zawierać nazwę drużyny, Imię i nazwisko kapitana wraz z numerem telefonu i adresem e-mail oraz dane przynajmniej 6 zawodników:
- Imię i nazwisko,

- Adres zameldowania (dokładny adres: ulica, numer domu/mieszkania, kod pocztowy, miasto)

- Data urodzenia (dd/mm/rok).
Tak wypełnione zgłoszenie należy wysłać na adres e-mail: volley.rals@gmail.com
Termin zgłoszeń ubiega dnia 02.09.2018r. Organizator poinformuje osoby kontaktowe o przyjęciu do rozgrywek drogą mailową po otrzymaniu prawidłowo wypełnionej karty zgłoszeniowej (najpóźniej do dnia 03.09.2018r.) oraz poinformuje o terminie i miejscu zebrania organizacyjnego. Każda przyjęta do rozgrywek drużyna ma obowiązek wydelegować przynajmniej jednego przedstawiciela na zebranie organizacyjne.

LIMIT PRZYJĘTYCH DRUŻYN WYNOSI 12!
O przyjęciu zespołów do rozgrywek decyduje kolejność zgłoszeń!

Wpisowe:

- drużyny za udział w lidze zobowiązane są do zapłaty wpisowego w wysokości 700zł (słownie: siedemset złotych) w kasie MOSiR lub na konto ING BANK ŚLĄSKI 02 1050 1331 1000 0010 0113 9227 (z dopiskiem RALS i nazwą drużyny) do dnia 05.09.2018r.


System rozgrywek:

1. System rozgrywek zostanie dopasowany do ilości zgłoszonych drużyn.

2. W przypadku wypełnienia limitu zgłoszeń:

  • Drużyny zostaną podzielone na dwie grupy (po 6 w każdej), tam zagrają systemem każdy z każdym, mecz i rewanż, do dwóch wygranych setów, do 25 punktów, tie-break do 15 (do dwóch punktów przewagi).
  • W drugiej fazie 3 pierwsze zespoły z obu grup stworzą kolejną nową grupę, drużyny z dalszych miejsc analogicznie. Tam zostaną przepisane wyniki meczów pomiędzy drużynami będącymi w nowej grupie oraz rozegrane mecze z zespołami, które nie były w pierwotnej grupie drużyny (mecz i rewanż). Mecze do dwóch wygranych setów, do 25 punktów, tie-break do 15 (do dwóch punktów przewagi).
  • Do fazy medalowej trafią 4 pierwsze zespoły z grupy stworzonej z drużyn lepszych po pierwszym etapie.
  • W półfinale zmierzą się ze sobą drużyny 1-4 oraz 2-3. W finale zmierzą się zwycięzcy półfinałów, a o trzecie miejsce zagrają przegrani tych spotkań. W tej fazie drużyny zmierzą się ze sobą tylko jeden raz (bez rewanżu), do 3 wygranych setów, do 25 punktów, tie-break do 15 (do dwóch punktów przewagi).

3. O kolejności drużyn w tabeli decyduje:

- większa ilość zdobytych punktów,

- większa różnica setów zdobytych do straconych,

- większa różnica małych punktów,

- wynik bezpośrednich spotkań.

4. Punktacja za mecze:

- wynik 2:0 – 4pkt dla zwycięzcy i 1 pkt dla przegranego,

- wynik 2:1 – 3pkt dla zwycięzcy i 2 pkt dla przegranego,

- walkower 0:2 (0:25; 0:25) – 4pkt dla zwycięzcy i 0pkt dla drużyny oddającej mecz.

5. W rozgrywkach obowiązują przepisy PZPS.


Nagrody:

I miejsce – puchar, medale, dyplom, sprzęt sportowy dla każdego zawodnika (o wartości 1500 zł dla całej drużyny)

II miejsce – puchar, medale i dyplom

III miejsce – puchar, medale  i dyplom,

IV miejsce – puchar i dyplom.

Nagrody indywidualne - przyznawane na podstawie prowadzonych statystyk, podczas trwania całego sezonu. Statuetki oraz dyplomy dla:

  • najlepiej punktującego
  • najskuteczniejszego atakującego
  • najskuteczniejszego zawodnika
  • najlepiej serwującego
  • najlepiej blokującego


Zasady uczestnictwa:

1. Zespoły mogą być męskie, żeńskie lub mieszane.

2. Organizator dopuszcza do rozgrywek zawodniczki aktualnie uczestniczące na podstawie licencji w zawodach prowadzonych przez PZPS i WZPSy (ilość nieograniczona) oraz dwóch zawodników z I lub II ligi wojewódzkiej włącznie. Wówczas, gdy w składzie znajdzie się dwóch zawodników z I ligi wojewódzkiej lub po jednym z I i II, zawodnicy ci nie mogą jednocześnie przebywać na boisku.

3. Nieuprawniony  zawodnik, który zagra w RALS zostanie  zdyskwalifikowany do końca ligi, a wszystkie dotychczas rozegrane mecze w których występował zostaną zweryfikowane na korzyść przeciwników w stosunku 2:0 (25:0; 25:0) bez przyznania punktu jego drużynie.

4. Przed rozegraniem pierwszego spotkania należy przedłożyć uzupełnioną oraz podpisaną kartę zgłoszeniową drużyny.

5. Podczas rundy zasadniczej zespoły mogą dopisywać zawodników aż do wypełnienia limitu w drużynie.  W trakcie trwania fazy finałowej możliwe jest dopisanie tylko jednego zawodnika (jedynie w przypadku wolnego miejsca w drużynie).

6. Możliwe jest wykreślenie jedynie zawodnika, który nie był wpisany do protokołu podczas żadnego meczu ligowego oraz w przypadku kontuzji uniemożliwiającej udział w rozgrywkach do ich zakończenia (zaświadczenie lekarskie).

7. Do drużyny można zgłosić maksymalnie 16 zawodników.

8. Przed rozpoczęciem spotkania kapitanowie drużyn są zobowiązani do wypełnienie protokołu meczowego, a także do podpisania go po zakończeniu rozgrywek. Brak podpisu kapitana na protokole oznacza akceptację jego treści.

9. Mecz zostanie zweryfikowany jako walkower gdy:

- drużyna z własnej winy nie stawi się na mecz lub spóźni się więcej niż 10 minut,

- drużyna stawi się do rozpoczęcia spotkania z mniejszą liczbą zawodników niż 6,

- drużyna odmawia gry pomimo poinstruowania przez sędziego głównego, aby grę     podjęła,

- drużyna zejdzie z boiska i odmówi dalszej gry,

- drużyna nie posiada jednolitych strojów i odmawia nałożenia „znaczników”,

- w drużynie wystąpi zawodnik nieuprawniony.

10. Każda drużyna może oddać w sezonie tylko dwa mecze walkowerem. Kolejny walkower będzie traktowany jak wycofanie się z rozgrywek i dotychczas rozegrane mecze nie będą zaliczane do punktacji.

11. Zespół, który nie stawi się na swój mecz jest zobowiązany do pokrycia kosztów sędziowskich (60zł), chyba że o swojej nieobecności skutecznie powiadomi organizatora i drużynę przeciwną co najmniej 24 godziny wcześniej.

12. Ewentualne protesty przyjmowane będą w formie pisemnej (na odwrocie protokołu meczowego), składane przez kapitana, najpóźniej 10 min. po rozegranym meczu, jeżeli w trakcie trwania spotkania zostanie zasygnalizowana taka chęć.

13. Drużyna zobowiązana jest posiadać jednolite stroje sportowe z wyraźną numeracją lub zakładać znaczniki.

14. Organizator rozgrywek nie ponosi odpowiedzialności prawnej i  cywilnej w zakresie poniesionych szkód na zdrowiu i mieniu zawodników. Każdy uczestnik bierze udział w rozgrywkach na własna odpowiedzialność. Drużyny i zawodnicy ubezpieczają się dobrowolnie i we własnym zakresie.

15. Osoby niepełnoletnie muszą posiadać zgodę rodziców/opiekunów na udział w rozgrywkach.

16. Organizator ma prawo do wylegitymowania zawodników, dlatego też wszyscy powinni posiadać dokument tożsamości ze zdjęciem umożliwiający jego identyfikację.

17. Przystępując do rozgrywek każdy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych.

18. Przystępując do rozgrywek każdy uczestnik wyraża zgodę na publikowanie jego wizerunku (np. zdjęcia).

19. O innych sprawach nie ujętych w regulaminie decyduje organizator.


 

Logowanie i rejestracja

Nie masz konta? Zarejestruj się!

Pokaż:

Ostatnie wyniki

Siatkówka — Finały
Finały
Mecz o miejsce 1:
RISER Volley Team Jaworzno3:0Do odcięcia Miechowicewięcej»
(16-05-2019 20:30)
Mecz o miejsce 3:
Kadra Bobrek Bytom3:2Volleybeer Team Katowicewięcej»
(16-05-2019 19:00)
Siatkówka — Półfinały
Spotkania półfinałowe
:
Kadra Bobrek Bytom1:3Do odcięcia Miechowicewięcej»
(09-05-2019 19:00)
:
RISER Volley Team Jaworzno3:2Volleybeer Team Katowicewięcej»
(09-05-2019 20:30)
Siatkówka — Finały
FINAŁ
Mecz o miejsce 1:
RIKI-TIKI DZIKI1:3Kadra Bobrek Bytomwięcej»
(24-05-2018 20:30)
Mecz o miejsce 3:
RISER Volley Team Jaworzno3:0AZS SUM KATOWICEwięcej»
(24-05-2018 19:00)
Siatkówka — Finały
FINAŁY II
Finał o miejsce 1:
RISER Volley Team Jaworzno0:2RIKI-TIKI DZIKIwięcej»
(18-05-2017 20:00)
O miejsce 3:
K.S. Volley Katowice0:2Kadra Bobrek Bytomwięcej»
(18-05-2017 19:00)
Baraż o grę w 1. lidze:
RIKI-TIKI DZIKI1:2RISER Volley Team Jaworznowięcej»
(18-05-2017 21:00)
FINAŁY I
Finał o miejsce 1:
RIKI-TIKI DZIKI1:2RISER Volley Team Jaworznowięcej»
(11-05-2017 20:00)
O miejsce 3:
Kadra Bobrek Bytom2:0K.S. Volley Katowicewięcej»
(11-05-2017 19:00)
Siatkówka — Runda finałowa
FINAŁ II
Finał o miejsce 1:
Helenka0:2RISER Volley Team Jaworznowięcej»
(19-05-2016 21:00)